Výberové konanie/Spojená škola sv. Jozefa, Jašíková 219, 023 54 Turzovka

VK_SpŠ_sv. Jozefa_Turzovka_vyhlásenie

VK_SpŠ_sv. Jozefa_Turzovka_žiadosť

Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, Jašíková 219, 023 54 Turzovka, v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 .z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Spojenej školy sv. Jozefa, Jašíková 219, 023 54 Turzovka
s predpokladaným nástupom  od 1.9.2024