Výtvarná súťaž na podporu katedrály – vyhodnotenie

Aj v čase obmedzených aktivít sa konajú aktivity, ktoré podnecujú mnohých k zapojeniu sa do konania dobra, šírenia evanjeliových hodnôt a dobrých správ.

Prinášame Vám vyhodnotenie malého projektu, prostredníctvom ktorého popularizovala Žilinská diecéza katedrálny kostol Najsvätejšej Trojice, na ktorom v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce medzi deťmi/žiakmi/študentmi v cirkevných školách v diecéze a ich rodinách. Poznávanie nášho katedrálneho chrámu buduje aj náš vzťah k nemu, k našej diecéze a k cirkvi.

Pre deti/žiakov/študentov bola pripravená súťaž v nasledovných úrovniach:

  • pre deti v materských škôlkach bol pripravený list na vymaľovanie (stále si ho môžete stiahnuť TU a vymaľovávať)
  • žiaci základnej školy mali zachytiť maľovaním alebo nimi zvolenou umeleckou technikou katedrálny chrám alebo jeho časť
  • študenti stredných škôl mohli realizovať umeleckú časť aj počítačovou grafikou, príp. inou zvolenou technikou.

Vyhodnotenie. 

( Vymaľovanie maľovanky u mladších detí nebolo zaradené do súťažnej časti.)

Zo škôl boli  vybrané tri najlepšie práce v jednotlivých kategóriách a boli zaslané na súťažné ohodnotenie do Diecézneho centra v Žiline, kde ich ohodnotila porota v zložení  Jozef Vydrnák – maliar, grafik, ilustrátor a typograf, P. Tkáčová a A. Mazúr.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili (deťom/žiakom – nádejným umelcom, vyučujúcim v školách, organizátorom, porotcom) za ich nadšenie do práce a za spoločné budovanie nášho spoločenstva s cirkvou.

Zo zaslaných prác boli porotou vybrané práce ohodnotené nasledovne:

poradie

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
1.       miesto Daniel S. – CZŠ Zaumusa, ZA

Róbert H. – CZŠ Zaymusova Žilina

2.       miesto

Zuzka P. – SŠ Kráľovnej pokoja, ZA

 

Adriana K. –  ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička n. V

Barbora L. – ZŠ sv. ASB,  Skalité

3.       miesto

Jakub S. –  ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička n. V.

 

Nikola U. – CZŠ Rajec

Tobiáš Ch. –  ZŠ s MŠ Dominika Sávia,  Dubnica n. Váhom

Tomáš O. –  KZŠ s MŠ Martin

4.       miesto

Sárka K. – CZŠ sv. Margity, Púchov

Marek I. – ZŠ sv. ASB , Skalité

Noélia Z. – KSŠ CZŠ Rajec

 

5.       miesto  

 

Izabela P. – SŠ Kráľovnej Pokoja Žilina

 

 

Adela T. – ZŠ sv. ASB  Skalité

 

Cena poroty:

Karolína K. – ZŠ sv. ASB  Skalité, 1. stupeň ZŠ

 

Bohu vďaka!