Výzva Jerusalema v CZŠ Dobrého Pastiera

|VIDEO| Prijali sme výzvu Jerusalema challenge. Pieseň sa stala symbolom boja proti Korona vírusu. Tak ako táto pieseň je prítomná vo svete, tak sú aj katolícke školy. Utvárajú ovzdušie preniknuté evanjeliovým duchom slobody a lásky.

Aj naša farská škola Dobrého Pastiera ponúka takéto prostredie – prostredie, kde sú evanjeliové hodnoty ako ideál života.