Zmena : Jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021

Bratislava 23. októbra 2020               Číslo: 2020/17949:1-A1810

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021

uskutočnia  vo všetkých školách v termínoch

30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.