Štandardy a kritériá KŠ ŽD

Štandardy a kritériá katolíckych škôl Žilinskej diecézy (PDF, 780kB)

Čo robí školu katolíckou školou? Čo môžeme očakávať od školy, ktorá má prívlastok katolícka?

Dokument Štandardy a kritériá pre katolícke základné a stredné školy bol v rámci Žilinskej diecézy vytvorený ako interný dokument, ktorý má slúžiť

  • rodičom a verejnosti – aby vedeli čo môžu očakávať a vyžadovať od katolíckej školy (KŠ); aby spoznali požiadavky, ktoré očakáva KŠ od rodičov a detí
  • zriaďovateľom – na posúdenie škôl a pre prijímanie rozhodnutí
  • vedeniu školy – na sebareflexiu a plánovanie

Je to pomôcka, ktorá má umožniť nasmerovanie práce a aktivít školskej komunity tak, aby sa zvyšovala kvalita školy a podporoval jej rozvoj.

Dokument sa opiera o 4 piliere:

A) Poslanie katolíckej cirkevnej školy
B) Riadenie a vedenie katolíckej školy
C) Edukačná úspešnosť katolíckej školy
D) Operatívna vitalita katolíckej školy

Pre uvedené piliere sú sformulované 2, 3, alebo 4 oblasti, na ktoré sa následne zameriavajú tzv. Štandardy. Celkovo je definovaných 13 Štandardov.

Dokument je k dispozícii aj vo formáte elektronickej knihy pre e-book-y:
Štandardy a kritériá katolíckych škôl Žilinskej diecézy (EPUB, 108kB)