Školské jedálne

Všeobecné informácie

Ďalšími školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú ďalšie potrebné služby katolíckych škôl na území Žilinskej diecézy sú školské jedálne (vrátane školských kuchýň) resp. školské výdajné jedálne - zoznam v Žilinskej diecéze: https://dsuza.sk/typ-skoly-a-zariadenia/jedalne/ Školské jedálne a výdajne stravy zabezpečujú stravovanie pre žiakov a zamestnancov škôl. V rámci voľných kapacít môžu zabezpečovať aj stravovanie iných stravníkov (zamestnancov iných organizácií, dôchodcov, rodičov na MD a pod.) za komerčné ceny. Strava v školských jedálňach spĺňa prísne požiadavky na kvalitu a množstvo a hygienické požiadavky stanovené predpismi pre školstvo. V katolíckych školách vedieme pri stravovaní deti k úcte a vďačnosti za božie dary, ktoré dostávame ako pokrm. V piatky a v kántrove dni sa podávajú bezmäsité jedlá.