CVČ v Pov. Bystrici | Centrum voľného času ako súčasť ZŠ sv. Augustína

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: https://zsmoyzespb.edupage.org

Riaditeľ školy: PaedDr. Eva Iliašová

Email školy: riaditel@svaugustin.sk

Telefón: +421 (0)42 432 58 66

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Centrum voľného času ako súčasť ZŠ sv. Augustína

Adresa: Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica