CVČ v Kysuckom n. M. | Centrum voľného času sv. Jakuba

Informácie

 

Naším cieľom a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev.

Ponúkame deťom a mladých efektívne a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom stretnutí, hier, zábavy, ale aj spoločnej modlitby a zdieľania sa. Veríme, že aj tieto drobné semienka raz prinesú plnohodnotnú úrodu v životoch našich detí a mládeže.

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto

Web: http://www.cvcjakub.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Martina Kontríková

Email školy: centrumsvjakubknm@gmail.com

Telefón: 0911 176 111

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Centrum voľného času sv. Jakuba

Adresa: Jesenského 2928, 024 04 Kysucké Nové Mesto