CVČ v Beluši | Cirkevné centrum voľného času v Beluši

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: Farnosť Beluša

Web: http://www.ccvcbelusa.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Vlasta Orgoníková

Email školy: riaditelka@ccvcbelusa.sk

Telefón: 0904738397

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Cirkevné centrum voľného času v Beluši

Adresa: Farská 1158, 018 61 Beluša