CVČ v Dubnici n/V | Súkromné centrum voľného času Laura

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ:

Web: http://scvcdubnica.webnode.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Marta Baňasová

Email školy: scvcdubnica@gmail.com

Telefón:

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Súkromné centrum voľného času Laura

Adresa: Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom