Základná škola-špeciálna v Turzovke | Š-ZŠ s MŠ sv. Jozefa

Informácie

Spojená škola sv. Jozefa internátna v Turzovke poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, často v kombinácii s iným zdravotným postihnutím.

Vzdeláva žiakov v špeciálnej materskej škole, špeciálnej základnej škole a praktickej škole.

Špeciálna základná škola s materskou školou sv. Jozefa 

Poskytuje základné vzdelávanie žiakom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia.

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú vzdelávaní podľa variantu A.

Žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia sú vzdelávaní podľa variantu B.

Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sú vzdelávaní podľa variantu C.

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda

Web: https://specialnazsturzovka.edupage.org

Riaditeľ školy: PaedDr. Viera Vahančíková

Email školy: skola@skolasvjozefa.sk

Telefón: +421 (0)41 435 22 88

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Š-ZŠ s MŠ sv. Jozefa, org. zl. Spojenej školy sv. Jozefa

Adresa: Jašíkova 219, Turzovka