Základná škola v Žiline (Zaymuska) | ZŠ Romualda Zaymusa

Informácie

Lupa 24.11.2021

Zdroj: www.lumen.sk

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: https://zszayza.edupage.org

Riaditeľ školy: Mgr. Radoslav Kačur

Email školy: czszaymusa@gmail.com

Telefón: +421 (0)41 562 36 25

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa

Adresa: Ul. R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina