Základná škola v Považskej Bystrici | ZŠ sv. Augustína

Informácie

 

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: https://zsmoyzespb.edupage.org

Riaditeľ školy: PaedDr. Eva Iliašová

Email školy: zastupca@svaugustin.sk

Telefón: +421 (0)42 432 58 66

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Základná škola svätého Augustína

Adresa: Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica