Základná škola v Tepličke n/V | ZŠ Žofie Bosniakovej

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: http://www.zszofiebosniakovej.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Anna Ponechalová

Email školy: riaditel@zszofiebosniakovej.sk

Telefón: +421 (0)41 598 21 74, 0901 704 264

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Základná škola Žofie Bosniakovej

Adresa: Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom