Juraj Gregor

Sprievodca školským rokom 2022/2023

Úvodné slovo ministra Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, učiteľky, učitelia, pedagogickí a odborní  zamestnanci, Vitajte na úvodných stranách Sprievodcu školským […]

Zobraziť

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

1 Organizácia školského roka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 […]

Zobraziť

Personálne zmeny – Základná škola Žofie Bosniakovej – Teplička nad Váhom

Na základe menovacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24. mája 2022 bola MGR. MAGDALÉNA ŠELIGOVÁ […]

Zobraziť

Personálne zmeny – Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

Podľa § 3a ods. b) Z. z. 596/2003 výkon funkcie riaditeľa zaniká vzdaním sa funkcie,  k čomu došlo zo strany […]

Zobraziť

Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2022/2023

2022 1. 9. Začiatok školského roka 5. 9. Začiatok školského vyučovania 6.9. – 9. 9. Náhradný termín EČ a PFIČ […]

Zobraziť

Voľné miesta – šp. pedagóg(-ička), účtovník(-íčka), školník, ZŠ Skalité

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru: Školského špeciálneho pedagóga od 01.09.2022. Pracovný pomer na plný úväzok […]

Zobraziť

Ocenenie najlepších žiakov ZŠ Žilinskej diecézy za šk. rok 2021/2022

S blížiacim sa Medzinárodným dňom detí a záverom školského roka ocenil dňa 18. 5. 2022 otec biskup Tomáš Galis vybraných […]

Zobraziť

Ocenenie najlepších žiakov SŠ Žilinskej diecézy za šk. rok 2021/2022

Dňa 27. 4. 2022 sa uskutočnilo vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych […]

Zobraziť

Voľné pracovné miesta – Spoj. šk. Kráľovnej Pokoja

Spojená škola Kráľovnej Pokoja v Žiline (Na Závaží) obsadzuje 2 pracovné miesta vyučujúcich s nástupom od 1.9.2022 pre predmety: informatika […]

Zobraziť

Výberové konanie na RŠ – ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke n/V

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, ako zriaďovateľ Základnej školy Žofie Bosniakovej, Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom, v súlade s […]

Zobraziť
Staršie články